Dni tygodnia

Kolejność godzin lekcyjnych

PLAN

KLASY NA RANO – GIMNAZJUM
Plan obowiązuje od 1 kwietnia 2018

LEKCJI

                 

4 AG

sala

4 BG

sala

6 AG

 

6 BG

sala

OPIEKUN:

P.Oziębłowski

A.Ścisław

P. Oziębłowski

sala

K. Wysocki

WTOREK

1

800- 845

j.polski

323

historia

303

historia

211

matematyka

207

2

855- 940

historia

303

j.polski

323

j.polski

107

matematyka

207

3

950-1035

matematyka

207

biologia

115

j.polski

107

j.polski

323

4

1045-1130

matematyka

207

wos

211

geografia

110

historia

303

5

1145-1230

j.angielski

305

geografia

110

matematyka

207

biologia

115

6

1240-1325

               

7

1335-1420

               

8

1430-1515

               

ŚRODA

1

800- 845

chemia

313

historia

303

matematyka

207

j.polski

323

2

855- 940

geografia

110

j.angielski

322

matematyka

207

j.polski

323

3

950-1035

matematyka

207

j.polski

323

j.angielski

322

chemia

313

4

1045-1130

biologia

115

j.polski

323

chemia

313

historia

303

5

1145-1230

j.polski

323

chemia

313

historia

211

geografia

110

6

1240-1325

j.polski

323

matematyka

207

j.polski

107

j.angielski

305

7

1335-1420

               

CZWARTEK

1

800- 845

wos

211

j.polski

323

fizyka

321

matematyka

207

2

855- 940

fizyka

321

matematyka

207

j.polski

107

j.polski

323

3

950-1035

j.polski

323

matematyka

207

biologia

115

j.angielski

305

4

1045-1130

j.angielski

305

fizyka

321

j.angielski

322

wos

213

5

1145-1230

historia

303

j.angielski

322

wos

213

fizyka

321

6

1240-1325

               

7

1335-1420

               

8

1430-1515