Dni tygodnia

Kolejność godzin lekcyjnych

PLAN

Plan obowiązuje od 7 maja 2019

LEKCJI

 

 

 

 

 

 

 

2 SP 8

sala

6 AG

sala

6 BG

 

OPIEKUN:

M.Leśniewska

P.Oziębłowski

B.Troć

sala

WTOREK

1

 800- 845

j.polski

307

matematyka

207

chemia

115

2

 855- 940

j.polski

307

fizyka

313

biologia

115

3

 950-1035

matematyka

207

j.polski

307

historia

213

4

1045-1130

matematyka

207

historia

213

j.polski

307

5

1145-1230

wos

211

j.angielski

305

j.polski

307

6

1240-1325

j.angielski

305

chemia

115

 

 

7

1335-1420

j.angielski

305

 

 

 

 

8

1425-1515

chemia

115

 

 

 

 

ŚRODA

1

 800- 845

matematyka

207

j.polski

307

wos

211

2

 855- 940

historia

211

j.polski

307

matematyka

207

3

 950-1035

fizyka

313

matematyka

207

geografia

110

4

1045-1130

geografia

110

matematyka

207

j.polski

307

5

1145-1230

j.angielski

305

geografia

110

j.polski

307

6

1240-1325

j.polski

307

 

 

j.angielski

305

7

1335-1420

j.polski

307

 

 

 

 

CZWARTEK

1

 800- 845

j.polski

307

j.angielski

305

matematyka

207

2

 855- 940

historia

211

j.polski

307

matematyka

207

3

 950-1035

biologia

115

wos

211

fizyka

313

4

1045-1130

j.angielski

305

biologia

115

historia

213

5

1145-1230

matematyka

207

historia

213

j.angielski

305

6

1240-1325

matematyka

207

 

 

 

 

7

1335-1420

informatyka

318