Dni tygodnia

lp

PLAN

KLASY NA RANO Gimnazjum (od 2 maja 2017)

LEKCJI

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

2 AG

sala

4 AG

 

sala

4 BG

sala

6 AG

 

sala

6 BG

sala

OPIEKUN:

P.Oziębłowski

P. Oziębłowski

K. Wysocki

B. Troć

K. Rosłoniec

WTOREK

1

 800- 845

inform. gr.1

318

chemia

313

matematyka

321

 

 

 

 

2

 855- 940

inform. gr.1

318

historia

303

matematyka

321

matematyka

207

j.polski

307

3

 950-1035

j.polski

307

j.polski

311

historia

303

matematyka

207

j.angielski

224

4

1045-1130

j.polski

307

j.polski

311

j.angielski

305

historia

303

j.angielski

224

5

1145-1230

j.angielski

305

matematyka

207

j.polski

307

j.polski

321

biologia

115

6

1240-1325

inform. gr.2

318

 

 

historia

303

j.polski

321

matematyka

207

7

1335-1420

 

 

 

 

 

 

 

 

historia

303

8

1430-1515

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚRODA

1

 800- 845

j.polski

307

j.polski

311

chemia

313

biologia

115

fizyka

213

2

 855- 940

j.angielski

305

geografia

110

matematyka

321

fizyka

213

matematyka

207

3

 950-1035

matematyka

213

j.angielski

305

j.polski

307

historia

303

matematyka

207

4

1045-1130

geografia

110

j.angielski

305

j.polski

307

j.polski

321

historia

303

5

1145-1230

biologia

115

matematyka

207

fizyka

213

j.polski

321

geografia

110

6

1240-1325

 

 

matematyka

207

 

 

 

 

j.polski

307

7

1335-1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

1430-1515

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZWARTEK

1

 800- 845

inform.gr.2

318

WOS

202

j.polski

307

chemia

313

 

 

2

 855- 940

fizyka

213

historia

303

WOS

202

matematyka

207

chemia

313

3

 950-1035

chemia

313

j.polski

311

j.angielski

305

WOS

202

j.polski

307

4

1045-1130

historia

303

fizyka

213

biologia

115

j.angielski

224

WOS

202

5

1145-1230

matematyka

213

biologia

115

geografia

110

j.angielski

224

j.polski

307

6

1240-1325

matematyka

213

 

 

 

 

geografia

110

 

 

7

1335-1420

historia

303

 

 

 

 

 

 

 

 

8

1430-1515