Dni tygodnia

lp

PLAN

KLASY NA RANO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – plan obowiązuje od dnia 2 luty 2018

LEKCJI

 

 

 

 

 

 

 

biologia,

WOS 

 

historia, j.angielski

 

geografia, j.angielski

 

historia, j.angielski

 

historia, j.angielski

 

biologia, wos

 

1 ALO

sala

2 ALO

sala

2 BLO

sala

3 ALO

sala

4 ALO

sala

4 BLO

sala

5 ALO

sala

6 ALO

sala

6 BLO

sala

OPIEKUN:

A.Lewczuk

L.Markowska

J.Kuszmierek

L. Delczyk

K.Rosłoniec

B. Troć

L.Delczyk

E. Borkowska

L. Markowska

WTOREK

1

 800- 845

 

 

 

 

informatyka

318

matematyka

311

j.polski

307

geografia

110

 

 

j.ang.1/j.ang.2

224/202

biologia

115

2

 855- 940

inform.1/…

318

biologia

115

j.polski

307

matematyka

311

j.ang.1/j.ang.2

224/202

geografia

110

 

 

matematyka

304

WOS

211

3

 950-1035

geografia

110

matematyka

311

j.polski

307

j.angielski

305

j.ang.1/j.ang.2

224/202

historia i społ.

211

historia

303

matematyka

304

j.polski

203

4

1045-1130

j.polski

203

informatyka

318

biologia

115

j.angielski

305

matematyka

311

j.polski

307

j.polski

107

j.ang.1/j.ang.2

224/202

matematyka

304

5

1145-1230

j.polski

203

historia

211

j.angielski

202

 

 

 

 

j.polski

307

j.polski

107

historia

303

matematyka

304

6

1240-1325

historia

211

j.polski

307

 

 

 

 

 

 

matematyka

207

historia

303

 

 

biologia

115

7

1335-1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

1430-1515

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚRODA

1

 800- 845

 

 

j.angielski

322

 

 

matematyka

311

j.polski

307

 

 

 

 

j.ang.1/j.ang.2

224/202

biologia

115

2

 855- 940

j.polski

203

chemia

313

historia

211

biologia

115

matematyka

311

j.polski

307

j.angielski

224

historia

303

j.angielski

202

3

 950-1035

j.ang.1/j.ang.2

224/202

j.polski

307

matematyka

311

historia i społ.

211

historia

303

geografia

110

j.polski

107

przyroda

115

j.polski

203

4

1045-1130

matematyka

311

j.polski

307

geografia

110

j.polski

107

j.ang.1/j.ang.2

224/202

j.ang.1/j.ang.2

305/322

matematyka

207

j.polski

203

WOS

211

5

1145-1230

biologia

115

 

 

j.polski

307

j.polski

107

j.ang.1/j.ang.2

224/202

j.ang.1/j.ang.2

305/322

matematyka

207

j.polski

203

historia i społ.

211

6

1240-1325

podst.przeds.

110

 

 

chemia

313

WOS

211

przyroda

115

 

 

j.angielski

224

 

 

 

 

7

1335-1420

chemia

313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZWARTEK

1

 800- 845

historia

211

j.angielski

322

WOS

213

biologia

115

 

 

 

 

j.polski

107

historia

303

 

 

2

 855- 940

WOS

213

historia

211

matematyka

311

biologia

115

j.ang.1/j.ang.2

224/202

j.ang.1/j.ang.2

305/322

historia

303

j.polski

203

 

 

3

 950-1035

fizyka

321

WOS

213

historia

211

j.polski

107

matematyka

311

j.polski

307

historia

303

j.ang.1/j.ang.2

224/202

j.polski

203

4

1045-1130

j.ang.1/j.ang.2

224/202

matematyka

311

podst.przeds.

110

j.polski

107

j.polski

307

matematyka

207

przyroda

115

historia

303

j.polski

203

5

1145-1230

matematyka

311

geografia

110

j.angielski

202

WOS

211

j.polski

307

matematyka

207

j.angielski

224

j.polski

203

biologia

115

6

1240-1325

…/inform.2

318

podst.przeds.

110

fizyka

321

WOS

211

historia

303

j.ang.1/j.ang.2

305/322

j.angielski

224

 

 

j.angielski

202

7

1335-1420

 

 

fizyka

321

 

 

 

 

historia

303

j.ang.1/j.ang.2

305/322

 

 

 

 

 

 

8

1430-1515