Dni tygodnia

Kolejność godzin lekcyjnych

PLAN

Plan obowiązuje od 7 maja 2019

LEKCJI

 

 

 

 

 

biologia, matematyka

 

biologia, matematyka

 

historia, informatyka

 

biologia,wos

 

1 ALO

 

2 ALO

 

3 ALO

sala

4 ALO

sala

4 BLO

sala

5 ALO

sala

OPIEKUN:

L. Delczyk

sala

E.Borkowska

sala

A. Obrycki

L.Markowska

J.Kuszmierek

A.Lewczuk

WTOREK

1

 800- 845

 

 

inf.1./…

318

matematyka

313

matematyka

311

j.polski

203

 

 

2

 855- 940

informatyka

318

matematyka

207

historia i społ.

211

matematyka

311

j.polski

203

j.ang.1/j.ang.2

305/224

3

 950-1035

wos

211

j.angielski

305

biologia

115

j.polski

203

informatyka

318

matematyka

311

4

1045-1130

matematyka

311

geografia

110

j.angielski

224

j.polski

203

historia

211

j.polski

107

5

1145-1230

j.angielski

202

podst.przeds.

110

j.polski

203

biologia

115

matematyka

311

j.polski

107

6

1240-1325

j.polski

107

historia

213

 

 

 

 

 

 

wos

211

7

1335-1420

 

 

…/inf.2

318

 

 

 

 

 

 

biologia

115

8

1425-1515

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚRODA

1

 800- 845

historia

213

chemia

115

matematyka

313

matematyka

311

j.polski

203

 

 

2

 855- 940

j.polski

107

historia

213

j.polski

203

matematyka

311

przyroda

110

biologia

115

3

 950-1035

j.polski

107

j.polski

203

j.angielski

224

biologia

115

matematyka

311

historia i społ.

213

4

1045-1130

biologia

115

j.polski

203

matematyka

313

historia i społ.

213

j.angielski

224

wos

211

5

1145-1230

j.angielski

202

 

 

biologia

115

j.angielski

224

historia

211

 

 

6

1240-1325

chemia

115

 

 

 

 

 

 

historia

211

 

 

7

1335-1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZWARTEK

1

 800- 845

 

 

j.polski

203

matematyka

313

biologia

115

matematyka

311

 

 

2

 855- 940

podst.przeds.

110

fizyka

313

biologia

115

matematyka

311

j.polski

203

j.ang.1/j.ang.2

305/224

3

 950-1035

geografia

110

matematyka

207

j.polski

203

matematyka

311

j.angielski

224

j.polski

107

4

1045-1130

fizyka

313

wos

211

j.polski

203

j.angielski

224

informatyka

318

matematyka

311

5

1145-1230

matematyka

311

biologia

115

matematyka

313

j.polski

203

informatyka

318

j.polski

107

6

1240-1325

historia

213

j.angielski

305

matematyka

313

j.polski

203

 

 

biologia

115

7

1335-1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biologia

115