Dni tygodnia

Kolejność godzin lekcyjnych

PLAN  ZAJĘĆ

23-24.02.2019

1 CLO

 

2 CLO

 

3 CLO

 

4 CLO

 

4 DLO

 

5 CLO

 

6 CLO

 

6 DLO

 

rozszerzenie

 

 

 

 

geografia, wos

 

geografia, matemat.

 

biologia, wos

 

biologia, informatyka

 

geografia, matemat.

 

historia, j.angielski

 

OPIEKUN:

H.Przedborska-Matak

sala

M.Stachurska

sala

M.Miazga

sala

H.Przedborska - Matak

sala

K.Rosłoniec

sala

K.Kwintal-Ślińska

sala

L.Delczyk

sala

M.Stachurska

sala

SOBOTA  23.02.2019

1

 800- 845

historia

213

matematyka

313

wos

211

geografia

110

j.polski

107

matematyka

207

 

 

 

 

2

 855- 940

matematyka

207

matematyka

313

wos

211

geografia

110

j.polski

107

historia  i społ.

213

 

 

j.ang.1/j.ang.2

224/202

3

 945-1030

fizyka

313

historia

213

geografia

110

j.polski

203

wos

211

matematyka

207

j.polski

107

j.ang.1/j.ang.2

224/202

4

1035-1120

geografia

110

fizyka

313

j.polski

203

j.angielski

305

wos

211

j.polski

107

historia i społ

213

j.ang.1/j.ang.2

224/202

5

1125-1210

podst.przeds.

110

biologia

115

matematyka

313

j.polski

203

j.angielski

224

j.polski

107

j.angielski

305

matematyka

207

6

1225-1310

j.polski

307

geografia

110

matematyka

313

j.polski

203

matematyka

311

biologia

115

matematyka

207

j.ang.1/j.ang.2

224/202

7

1315-1400

j.polski

307

j.ang.1/j.ang.2

224/202

j.polski

203

matematyka

311

biologia

115

j.angielski

305

matematyka

207

j.polski

107

8

1405-1450

j.angielski

224

j.polski

307

geografia

110

matematyka

311

biologia

115

j.angielski

305

matematyka

207

j.polski

107

9

1455-1540

biologia

115

j.polski

307

geografia

110

matematyka

311

j.angielski

224

j.polski

107

j.angielski

305

matematyka

207

10

1545-1630

j.polski

307

geografia

110

j.angielski

224

matematyka

311

 

 

biologia

115

matematyka

207

j.polski

107

NIEDZIELA  24.02.2019

1

 800- 845

 

 

…/inform.2

318

geografia

110

matematyka

311

biologia

115

j.polski

107

matematyka

207

historia

303

2

 855- 940

matematyka

207

…/inform.2

318

matematyka

313

matematyka

311

biologia

115

j.polski

107

geografia

110

historia

303

3

 945-1030

j.polski

307

matematyka

313

j.polski

203

geografia

110

matematyka

311

matematyka

207

j.polski

107

przyroda

115

4

1035-1120

j.polski

307

fizyka

313

j.polski

203

geografia

110

matematyka

311

biologia

115

matematyka

207

j.polski

107

5

1125-1210

historia

213

j.polski

307

j.polski

203

matematyka

311

biologia

115

informatyka

318

geografia

110

j.polski

107

6

1225-1310

matematyka

207

j.polski

307

historia i społ.

213

geografia

110

biologia

115

j.angielski

305

j.polski

107

j.ang.1/j.ang.2

224/202

7

1315-1400

informatyka

318

historia

213

wos

211

geografia

110

j.polski

107

j.angielski

305

matematyka

207

j.ang.1/j.ang.2

224/202

8

1405-1450

geografia

110

j.ang.1/j.ang.2

224/202

wos

211

historia i społ.

213

j.polski

107

informatyka

318

j.angielski

305

matematyka

207

9

1455-1540

j.angielski

224

wos

211

geografia

110

j.angielski

305

historia i społ.

213

informatyka

318

j.polski

107

matematyka

207

10

1545-1630

matematyka

207

inform.1/…

318

j.angielski

224

geografia

110

wos

211

 

 

j.polski

107