tel. 504 814 090

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5

Warszawa ul. Mińska 1/5

Powiększenie tekstu:

Program:        „Uczenie się przez całe życie” – Grundtvig

Tytuł Projektu:           
 „Rozumienie wartości uczenia się przez osoby dorosłe”
Nr referencyjny: 2008-1-F11-Gru06-00110 5

Okres Realizacji:  7 sierpnia 2008 r. – 31 lipca 2010 r.

 

Partnerzy:

Finlandia  –  OMNIA, the Joint Authority of Education In Espoo Region,

Cypr   –  The Cyprus Institute of Marketing,

Estonia  –  Haapsalu Vocational Education Centre,

Włochy  –  Secondaria I grado „Rococo Caminiti”,

Hiszpania  –  Centro de Educacion de Personas Adultas del Nalon,

Wielka   Brytania   –  The Centre for Employment and Enterprise Development  (The CEED Charity Limited).

 
Nasi partnerzy zawodowo zajmują się edukacją dorosłych na różnych poziomach. Widząc potrzebę motywowania dorosłych do kształcenia ustawicznego w swoich placówkach napisaliśmy wspólny projekt. Skierowany jest on zarówno do kadry pedagogicznej, jak i do słuchaczy dorosłych.

 

Cele projektu:

–      poprawa jakości edukacji dorosłych poprzez szeroką wymianę doświadczeń między partnerami,

–      dotarcie do potencjalnych słuchaczy celem zmotywowania ludzi dorosłych do kształcenia ustawicznego,

–      praktyczne wykorzystanie i rozwijanie znajomości języków obcych przez słuchaczy
i nauczycieli (wspólne opracowanie artykułów, programów, planów pracy, itp.)

–      doskonalenie posługiwania się nowoczesną technologią komunikacyjno-informacyjną (Webex),

–      zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat kraju partnera w czasie wizyt roboczych nauczycieli i słuchaczy - poznanie nowych rozwiązań dydaktycznych.

 

Spotkanie w Warszawie

 

W dniach 21 – 25 września 2008 r. odbyła się w naszej szkole uroczysta inauguracja międzynarodowego projektu „Rozumienie wartości uczenia się przez osoby dorosłe”.

Na spotkanie przybyli:
· Barbara Krępska – naczelnik Wydziału Szkół Zawodowych i Kształcenia Ustawicznego.
· Anna Kuźniewicz – kierownik Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Edukacji Ustawicznej.
· Hanna Kościelny – inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Praga Południe.
· Janusz Niedbalski - starszy wizytator Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Edukacji Ustawicznej.
· Alina Respondek- koordynator programu „Grundtvig” z Narodowej Agencji Programu" Uczenie się przez całe życie"
· Dariusz Bieranowski - przedstawiciel Narodowej Agencji Programu" Uczenie się przez całe życie".
Za przybycie do naszej szkoły wszystkim Gościom serdecznie dziękujemy.
W czasie uroczystości Partnerzy przedstawili prezentację swoich placówek oraz pokazali rozwój kształcenia ustawicznego w ich krajach.
W trakcie spotkań roboczych, omówione zostały tematy związane bezpośrednio z Projektem:
– sposób komunikowania się i wymiany informacji (zainstalowanie komunikatora WebEx, Skype),
– miejsca i terminy spotkań roboczych w krajach partnerskich,
– ustalenie zasad współpracy i podział zadań dla każdego z członków Projektu,
– budżet Projektu,
– plan pracy na najbliższe spotkanie Partnerów.
W trakcie spotkań roboczych p. Mikka przeprowadził zajęcia na temat nowoczesnych technologii ICT i możliwości wykorzystania ich w pracach nad Projektem.

Partnerzy zwiedzili szkołę oraz mieli możliwość wizytowania zajęć lekcyjnych, a także przyjrzenia się pracy nauczycieli naszej placówki.

W czasie mniej formalnym zwiedziliśmy Łazienki Królewskie, Pałac na Wodzie, Pałac w Wilanowie, a także integrowaliśmy się w czasie wspólnych obiadów i kolacji. Z naszego spotkania powstała krótka prezentacja, do obejrzenia, której zapraszamy.

zapraszamy do obejrzenia prezentacji ze spotkania w Warszawie...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Spotkanie na Cyprze

W dniach 11–12 grudnia 2008 r. w miejscowości Larnaka na Cyprze odbyło się drugie spotkanie partnerskie uczestników Projektu.

W spotkaniu tym wzięły udział delegacje wszystkich organizacji partnerskich, tj.
z Cypru, Finlandii, Estonii, Hiszpanii, Polski, Włoch i Wielkiej Brytanii.

Spotkanie dotyczyło strategii marketingowych i wypracowania najlepszej praktyki
w kształceniu dorosłych słuchaczy.
Pierwszy dzień spotkania poświęcony był na prezentację kształcenia ustawicznego
w swoich krajach w oparciu o model marketingowy. Każda ze stron przedstawiała jeden z jego elementów. Podjęliśmy próbę opracowania metod i sposobów motywowania potencjalnych słuchaczy do kształcenia.

Drugi dzień poświęcony był podsumowaniu i zebraniu wniosków z prezentacji dnia poprzedniego. Ustalono plan działania na najbliższy miesiąc.

Czas popołudniowy poświęciliśmy na zwiedzanie stolicy Cypru. Mieliśmy okazję degustować lokalne potrawy, poznać kulturę i zwyczaje Cypryjczyków.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego wyjazdu.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bristol

W dniach 25 – 28 kwietnia 2009 r. w angielskim mieście Bristol odbyło się kolejne spotkanie Partnerskie uczestników projektu Grundtvig.
Spotkanie to miało miejsce w siedzibie CEED, a uczestniczyły w nim delegacje z: Finlandii, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Polski.
CEEDE Charity jest lokalną organizacją, która zajmuje się kształceniem i udzielaniem pomocy ludziom, którzy maja mniejsze możliwości na rynku pracy, uchodźcom i osobom o szczególnych potrzebach wynikających z koloru skóry, pochodzenia, czy stanu zdrowia.
CEED prowadzi rozgłośnię radiową, wydaje książki i czasopisma. W codziennej pracy edukacyjnej wykorzystuje media służące do motywowania dorosłych do kształcenia.
W trakcie pobytu w Bristolu, zaproszono nas do wzięcia udziału w programie radiowym. Każdy z uczestników spotkania zaprezentował swój kraj oraz swoją szkołę. Rozmowa dotyczyła głównie Projektu Grundtvig i współpracy krajów europejskich w zakresie kształcenia dorosłych.
CEED podzieliła się z nami swoimi doświadczeniami w wykorzystywaniu mediów w edukacji oraz sposobach pozyskiwania środków finansowych na ten cel.
Czas wolny poświęciliśmy na zwiedzanie miasta Bristol i jego okolic oraz na integrację Partnerów Projektu.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego wyjazdu.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Finlandia

W dniach 23 – 26 września 2009 r. w fińskim mieście Espoo odbyło się kolejne spotkanie Partnerskie uczestników projektu Grundtvig.
Spotkanie to miało miejsce w siedzibie OMNIA, a uczestniczyły w nim delegacje z:Cypru, Finlandii, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Estonii i Polski.
Omnia jest placówką prowadzącą kształcenie zawodowe w kilku ośrodkach
w Finlandii. Szkoła ta oferuje kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych, którzy ukończyli szkołę powszechną lub zdali egzamin maturalny. W ofercie edukacyjnej OMNIA znajduje się ponad dwadzieścia specjalności zawodowych.
W trakcie pobytu w Finlandii uczestniczyliśmy w warsztatach i wykładach pod przewodnim tytułem „Supporting the engagement and participation” (Formy wspierania uczestnictwa i zaangażowania słuchaczy w kształceniu). Podczas tych spotkań próbowaliśmy zastanowić się nad problemem w jaki sposób możemy wspierać ludzi dorosłych, którzy by chcieli podnosić swoje umiejętności.
Czas wolny poświęciliśmy na zwiedzanie Helsinek i okolic oraz na integrację Partnerów Projektu.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego wyjazdu.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estonia

W dniach 7 – 10 pażdziernika 2009 r. w estońskim mieście Haapsal odbyło się kolejne spotkanie Partnerskie uczestników projektu Grundtvig – UVAL.
Spotkanie to miało miejsce w siedzibie Haapsalu Kutsehariduskeskus, a uczestniczyły w nim delegacje
z: Finlandii, Estonii i Polski.
Haapsalu Kutsehariduskeskus jest to regionalne centrum kształcenia zawodowego
i kształcenia ustawicznego. Szkoła ta oferuje kształcenie ogólne i zawodowe młodzieży i dorosłych,
na poziomie ponadpodstawowym.
W trakcie pobytu w Estonii uczestniczyliśmy w tworzeniu strony internetowej poświęconej projektowi UVAL („Rozumienie wartości uczenia się przez osoby dorosłe”).Czas wolny poświęciliśmy
na zwiedzanie Haapsalu i okolic oraz na integrację Partnerów Projektu.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego wyjazdu.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hiszpania

W dniach 3 – 6 lutego 2010 r. w hiszpańskim mieście Langreo odbyło się kolejne spotkanie Partnerskie uczestników projektu Grundtvig – UVAL.
W spotkaniu uczestniczyły delegacje z: Cypru, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Polski.
W Langreo znajduje się siedziba ‘Centro de Educación de Personas Adultas del Nalón’ jest to regionalne centrum kształcenia zawodowego i kształcenia ustawicznego. Szkoła ta oferuje kształcenie ogólne i zawodowe dorosłych, na poziomie ponadpodstawowym.
Tematem wiodącym omawianym na sesjach roboczych w trakcie tego wyjazdu było „Tworzenie środowiska edukacyjno-szkoleniowego w oparciu o specyficzne założenia programowe przedstawione przez zleceniodawców zewnętrznych”. W warsztatach
i seminariach w ramach tego spotkania z naszej szkoły udział wzięli nauczyciele pp. Marcin Rzewuski i Stanisław Skarżyński.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego wyjazdu.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bristol po raz drugi

W dniach 24 – 27 marca 2010 r. po raz drugi w angielskim mieście Bristol odbyło się kolejne spotkanie Partnerskie uczestników projektu Grundtvig.
Spotkanie to miało miejsce w siedzibie CEED, a uczestniczyły w nim delegacje
z: Finlandii, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Polski.
CEEDE Charity jest lokalną organizacją, która zajmuje się kształceniem
i udzielaniem pomocy ludziom, którzy maja mniejsze możliwości na rynku pracy, uchodźcom i osobom o szczególnych potrzebach wynikających z koloru skóry, pochodzenia, czy stanu zdrowia.
CEED prowadzi rozgłośnię radiową, wydaje książki i czasopisma. W codziennej pracy edukacyjnej wykorzystuje media służące do motywowania dorosłych do kształcenia.
W trakcie pobytu w Bristolu, uczestniczyliśmy w warsztatach, które miały na celu podsumowanie projektu Grundtvig. W ramach tego spotkania z naszej szkoły udział wzięli nauczyciele pp. Marcin Rzewuski i Stanisław Skarżyński i słuchacze pp Remigiusz Raciborski i Maciej Żuchowski
Czas wolny poświęciliśmy na zwiedzanie miasta Bristol i Bath i jego okolic oraz na integrację Partnerów Projektu.

Włochy

W dniach 25 – 30 maja 2010 r. już po raz ostatni odbyło się spotkanie Partnerskie uczestników projektu Grundtvig.
Tym razem spotkaliśmy się w malowniczej Włoskiej miejscowości Villa San Giovanni. Organizatorami spotkania byli przedstawiciele szkoły zajmującej się kształceniem osób dorosłych Scuola Secondaria di I° Grado ” ROCCO CAMINITI “. Uczestniczyły w nim delegacje z: Finlandii, Hiszpanii, Włoch, Cypru, Estonii, Wielkiej Brytanii i Polski.
W trakcie pobytu we Włoszech uczestniczyliśmy w warsztatach, które miały na celu ostateczne podsumowanie projektu Grundtvig. W ramach tego spotkania z naszej szkoły udział wzięli nauczyciele pp. Marcin Rzewuski i Tomasz Niezabitowski.
Czas wolny poświęciliśmy na zwiedzanie oraz na integrację Partnerów Projektu.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego wyjazdu.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Strona Główna| Plany zajęć | Sekretariat

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5

Ul. Mińska 1/5 03-806 Warszawa

tel. 504 814 090
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.